Onrustige tijden in Soddo

Nieuws

Vorig jaar konden we niet naar Soddo afreizen, omdat er in Ethiopië veel politieke onrust was en het zou te gevaarlijk zijn om door deze gebieden te reizen. Er is maar één doorgaande weg naar Soddo. Hier kunnen roadblocks geplaatst worden waardoor je als het ware in de val rijdt. De Rijksoverheid geeft nog steeds een negatief reisadvies af vanwege binnenlandse onlusten.

Deze zomer hebben er in de plaats Soddo, waar het Soddo Christian Hospital (SCH) staat, meerdere gevechten en schietpartijen plaatsgevonden. Hierdoor is het in het SCH erg druk geweest.

Soddo is nu ook door het coronavirus getroffen. De coronabesmettingen breidden zich daar zó snel uit dat het grote gemeenteziekenhuis Otona, geheel gesloten was voor een aantal weken. De reden was dat er veel besmettingen onder het personeel waren, wat een personeelstekort veroorzaakte èn de afdelingen waar veel besmette patiënten lagen moesten grondig gedesinfecteerd worden.  Het gemeenteziekenhuis heeft zéér veel bevallingen, ca. 3000 per jaar.  In het SCH bevallen ca.1000 vrouwen. Toen kregen ze daar een heel groot probleem, want iedereen die in het gemeenteziekenhuis zou gaan bevallen kwam nu ook naar het SCH toe! Ze hadden daar helemaal geen capaciteit voor! En het coronavirus waart daar natuurlijk ook rond…..

We hadden als Ethiopië-groep net besloten dat we in 2021 niet kunnen gaan i.v.m. het coronavirus en heel Ethiopië heeft code rood. We hopen op een vaccin en dan zouden we graag in 2022 opnieuw gaan met onze groep. We waren erg ontdaan toen we dit bericht kregen! We realiseren ons dat onze Ethiopische collega’s onder enorme druk staan. We hebben hen gemaild met de vraag of er een tekort aan bepaalde materialen is, die we evt. op zouden kunnen sturen. Deze week kwam er een update van Bekalu, een mannelijke verloskundige en leidinggevende van de verloskamers en kraamafdeling. Het internet doet het regelmatig niet, maar gelukkig hadden we even contact! Bekalu meldt ons dat het Otona ziekenhuis (gemeente ziekenhuis) gelukkig weer open is, waardoor de grote toestroom van barende vrouwen zal verminderen. Hij gaat voor ons een lijst met benodigdheden maken, waar ze als kraamafdeling het meest behoefte aan hebben. We gaan de benodigdheden verzamelen en z.s.m. opsturen. Zó kunnen we op afstand toch nog iets voor onze Ethiopische collega’s betekenen en daarmee de Ethiopische vrouwen steunen!

De eerste keer dat ik naar Soddo kwam in 2013  heb ik veel aandacht besteed aan handhygiëne. Destijds heb ik daarvoor veel materiaal voor meegenomen omdat er veel kraamvrouwen in Ethiopië overlijden als gevolg van een infectie. Ik had meerdere tassen vol met dispensers voor aan de muur en kaarten met instructies voor het wassen van de handen. Ik heb toen met de apotheker van SCH overlegd of hij de desinfectans zelf zou kunnen maken. Dit is hem toen gelukt! Het is daar inmiddels al goed ingeburgerd op de verschillende verpleegafdelingen en poliklinieken. We hopen dat het Coronavirus in bedwang gehouden kan worden.

Verder geven we financiële ondersteuning aan Tehitina, een vrouwelijke gynaecoloog in opleiding. Ze is nu bezig met haar 2de jaar en het gaat heel goed. Na haar 4 jarige opleiding zal ze gaan werken in het SCH en dan zeer veel Ethiopische vrouwen kunnen helpen, adviseren en genezen.

Vriendelijke groet,  Marieke Peulers

December 2019

Nieuws

Aan het einde van 2019 even een bericht over de Stichting Steun Ethiopische Vrouwen. We zijn dit jaar niet naar Ethiopië geweest. Tot nu toe zijn we iedere 2 jaar geweest. Nadat we in 2018 zijn geweest, moesten we dit jaar dus overslaan. We hebben het alle zes gemist om een aantal weken in ons zeer geliefde Ethiopië te mogen verblijven en te werken met onze Ethiopische collega’s. Toch hebben we op afstand wel het nodige kunnen doen. We zijn namelijk volop aan het sparen met de stichting Steun Ethiopische Vrouwen voor de opleiding van een Ethiopische vrouwelijke basisarts tot gynaecoloog. Tijdens ons laatste verblijf in 2018 hebben we met heel veel plezier samen gewerkt met de 24-jarige arts, Dr Tehitina. We hebben in haar een zeer ambitieuze, accurate en patiënt – vriendelijke arts gezien en toen ze ons heel verlegen vroeg of we haar financieel zouden kunnen ondersteunen, hebben we besloten om haar te helpen haar 4-jarige studie tot gynaecoloog te bekostigen. We hadden dat moment geld voor de 2 eerste studiejaren in kas en hebben met haar afgesproken dat ze een tweede sponsor zou gaan zoeken. Dit is tot nu toe niet gelukt… Ze kan haar opleiding onmogelijk zelf betalen. Ze verdient ca. €80 per maand en de studiekost €300 per maand. Er bestaat in Ethiopië geen studiebeurs. Ze zit nu in het 2 de jaar. De studie gaat heel goed en we hebben het geld voor de gehele studie bijna bij elkaar. We storten het studiegeld in kleine gedeelten. Als ze in de nabije toekomst gynaecoloog is, kan ze namelijk ontzettend veel Ethiopische vrouwen helpen! Ze spreekt zowel Amhaars als ook de streektaal , zodat ze goede en rechtstreekse uitleg kan geven aan alle vrouwen (ook in de buitengebieden) over gynaecologische problematiek, mogelijke operaties, revalidatie/ leefstijl na een operatie, gecompliceerde zwangerschappen, etc. Na haar studie mag ze gynaecoloog in het Soddo Christian Hospital worden. Dit wil ze héél graag omdat al haar familie daar woont.

 

We hebben een paar grote donaties gekregen dit jaar. De Protestantse Gemeente Lichtenvoorde doneert al voor het 3 de jaar aan onze stichting en dit is in totaal een prachtig bedrag geworden! Hier zijn we de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde dan ook zéér dankbaar voor. De Rotaryclub Bergh heeft ons n.a.v. hun 40 jarig jubileum in oktober 2019 €5000 geschonken en hun Duitse zusterclub €1500! Dit is een fantastisch bedrag en daar zijn we zeer blij mee!

De wereldwinkel in Hengelo die gestopt is, had nog een batensaldo dat ze wilden doneren aan een goed doel. Via het bestuur kregen we het prachtige bedrag van €2450 voor onze stichting! Ook hier zijn we bjzonder blij mee omdat we nu bíjna genoeg geld hebben om de studie van Dr Tehitina te kunnen bekostigen. Op de planning stond dat we in januari 2020 weer naar Soddo zouden gaan, maar helaas kunnen we dit jaar niet gaan, omdat het te gevaarlijk is in Ethiopië. Er wordt een negatief reisadvies afgegeven voor een aantal gebieden in Ethiopië en zodoende hebben we een aantal maanden geleden besloten om het een jaar uit te stellen en in juni 2020 te beslissen of we in 2021 kunnen gaan. Het probleem is m.n. de reis van Addis Ababa naar Soddo en terug, waarbij we door een aantal onveilige gebieden moeten rijden met de bus en waar maar één doorgaande weg is… Door middel van het sparen en het geld op een veilige manier te sturen naar Ethiopië, kunnen we vanuit Nederland toch ons steentje bijdragen aan het ontwikkelingswerk in Ethiopië. In 2021 hopen we weer te kunnen afreizen naar onze geliefde Ethiopische collega’s in het Soddo Christian Hospital in Ethiopië en daar weer mooi ontwikkelingswerk te mogen doen.

 

We wensen u allen een mooi en gezond 2020 toe!

 

Hartelijke groet,

Kirsten Smeets, gynaecoloog

Monique Jacobs, kinderarts

Anne Marie Besselink, O&G verpleegkundige

Toon Hendriks, anesthesie verpleegkundige

Yvonne Kox, klinisch verloskundige

Marieke Peulers, klinische verloskundige/ voorzitter Stichting Steun Ethiopische Vrouwen

Een nieuwe reis komt in zicht

Nieuws

Een nieuwe reis komt in zicht.
Over ruim een jaar hopen we weer naar Soddo in Ethiopië te kunnen gaan! Waarschijnlijk rond 17-01-2020. Plannen worden weer gesmeed en geld zal weer worden ingezameld.

Kerstmarkt
De eerste grote inzamelingsactie zal zijn in ons eigen Slingeland ziekenhuis. We mogen als Goede Doel in één van de kramen van de Kerstmarkt op 11 en 12 december staan. Alle medewerkers van het
Slingeland ziekenhuis krijgen Ducaten die een geldbedrag vertegenwoordigen. Deze kunnen bij allerlei kramen besteed worden aan leuke cadeautjes òf geheel of gedeeltelijk aan het goede doel gedoneerd worden. Vorig jaar mochten we hier ook staan en dit heeft een prachtig bedrag opgeleverd! We kijken er naar uit en hebben een rooster gemaakt zodat er altijd iemand van ons staat die graag iets wil vertellen over de besteding van de gelden of vragen kan beantwoorden.

Goede doel.
We willen dit jaar gaan sparen voor 2 couveuses, die hard nodig zijn in het Soddo Christian Hospital. Toen we er in januari j.l. waren, is er een couveuseafdeling geopend, die er mooi en goed uitgerust uitziet. Er staat echter niet één werkende couveuse, omdat het stroom zeer regelmatig uitvalt. De oude couveuse-bakken worden nu gebruikt met een warmtelamp erboven (wat vaak veel te heet wordt voor de baby!) en zonder zuurstofaansluiting. We kunnen de zieke of te vroeg geboren baby niet op transport zetten naar een universitair ziekenhuis. Dit is te ver, nl. 400 km reizen naar Addis Abeba èn de ouders hebben hier geen geld voor. Maar gelukkig is sinds kort de verloskamer en de couveuseafdeling aangesloten op een grote generator op het ziekenhuisterrein, zodat dit nu geen probleem meer kan opleveren voor een couveuse. Ook willen we graag een Bubble-CPAP meenemen. CPAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure, ook wel positieve-drukbeademing genoemd, is een vorm van niet-invasieve beademing. CPAP-apparatuur zorgt voor wat extra basisdruk in de longen en ondersteunt en stimuleert hiermee de eigen
ademhaling van een baby. Er staat er nu één, die van de ene baby naar de ander baby gaat, afhankelijk wie deze het hardst nodig heeft. We kunnen hier prematuur geboren baby’s mee redden, maar ook op tijd geboren baby’s met ademhalingsproblemen. We hopen dus weer veel geld in te zamelen zodat dit geheel ten goede kan komen aan de zieke pasgeboren!
Geheel ten overvloede waarschijnlijk wil ik er nog aan toevoegen dat alle Ethiopië-teamleden de reis-en verblijfskosten geheel zelf bekostigen en dit project in eigen vrije tijd doen. Dus de gehele opbrengst gaat naar de Ethiopische vrouwen en hun pasgeboren kinderen!

Ethiopië-team

V.l.n.r. Marieke Peulers (verloskundige), Monique Jacobs (kinderarts) Kirsten Smeets (gynaecoloog), Toon Hendriks (anesthesieverpleegkundige/ fotograaf), Anne Marie Besselink (O&G-verpleegkundige), Yvonne Kox (verloskundige).

Voor het lezen van de belevenissen in het Soddo Christian Hospital en het Healthcare Centre zie:
https://steunethiopischevrouwen2018.reislogger.nl
www.steunethiopischevrouwen.nl
(Stichting Steun Ethiopische Vrouwen heeft een ANBI-status)

De activiteiten om geld in te zamelen zijn goed verlopen

Nieuws

De activiteiten om geld in te zamelen zijn goed verlopen en het resultaat is verbluffend!
Het Benefietfeest door Kadzmav heeft €5900 opgebracht, de pretecho’s €1800 en de kerstmarkt in het Slingeland ziekenhuis ook €1800! We zijn erg blij met dit geweldige bedrag en we hebben het bedrag van €20.000 ruimschoots gehaald!

We zijn van 6 tot 25 januari in Soddo en zijn blij om te constateren dat de verloskamers en de poli er schoon en georganiseerd uitzien. Er is veel veranderd. De statussen zijn nog wel van papier, maar veel overzichtelijker geworden (zelfs mèt kinderstatus) Er is een kamer waar de barende vrouw verblijft totdat ze kan persen. Hier staan 3 bedden met een gordijn ertussen en de verloskundige zit aan een tafeltje met een computer en heeft goed overzicht over de situatie. Ook wordt er minder familie toegelaten, zodat het er rustiger is. Op de verloskamer staan alleen maar dingen die gebruikt worden. De lege dozen en de apparaten die niet meer gebruikt worden of kapot zijn, zijn opgeruimd. De warmtelamp die 4 jaar geleden vanuit Nederland gekomen is, is door het intensieve contact kapot gegaan. Er is ons netjes gemaild in september of we nieuwe warmtelampen kunnen meebrengen. Hieruit blijkt dat ze vooruit gaan denken en organisatorische verbeteringen laten zien.

Er is naast de kraamafdeling een mooie NICU (couveuseafdeling) gemaakt. Voorheen stond de couveuse naast de moeder. Er was toen weinig zicht op het kind omdat de verpleegkundige maar af en toe op de kamer komt. De couveuse deed het niet, maar functioneerde met een warmtelamp ernaast en zuurstofbrilletje in de couveuse. Er zijn nieuwe couveuses geschonken door een kerk in USA en hopelijk gaan deze niet kapot als gevolg de stroomstoringen. Naast de couveusekamer waar de kinderen samen opgenomen zijn, is een verpleegkundigen-post die de kinderen via een groot raam kunnen observeren.

Er is een functionele polikliniek gebouwd met een praktische wachtruimte in de openlucht en mooie spreekkamers. En tot onze grote blijdschap wordt er sinds kort gratis familieplanning aangeboden. Na goede voorlichting door de verloskundige wordt er een spiraaltje of een Implanonstaafje geplaatst,  of de orale anticonceptiepil meegegeven.

Er zijn 2 nieuwe CTG apparaten geschonken ( door een Amerikaanse kerk) om de conditie van het kind en de weeënactiviteit te beoordelen. We gaan deze week een les geven met een goede uitleg over de interpretatie van een CTG.

We hebben 24 tassen met o.a. medische attributen en medicatie voor verloskamers en couveuseafdeling meegenomen. Alles is verdeeld en het verplegend personeel en de artsen zijn er erg blij mee. Er is van te voren is er veel gemaild over de benodigdheden, waaruit blijkt dat ze .organisatorisch goed bezig zijn.
Op 10 januari hebben we een bezoek gebracht aan een RK Healthcarecentre in Bukamo. De weg er naartoe was zeer slecht, maar we hebben ervan genoten, omdat we door de dorpjes rijden en daardoor een idee krijgen over de omstandigheden waarin de mensen leven. We worden opgewacht door moeder- overste van het RK Healthcarecentre. Het bleek dat er geen verloskundigen waren maar verpleegkundigen die opgeleid zijn tot healthworkers. Ze zijn erg geïnteresseerd in onze lessen en doen actief mee met de babyreanimatie mbv een ‘witte’ reanimatiepop die we hebben meegenomen. Ook hebben we calamiteiten trainingen gegeven en ons daarbij speciaal gericht op situaties die hier levensgevaarlijk zijn voor moeders, zoals bijv. nabloeding en pre-eclampsie.
We hebben voor ieder een syllabus achtergelaten die geschreven is in Engels en Amhaars, met veel tekeningen ter illustratie. Na een week zijn we teruggegaan en doen samen spreekuur met de healthworker, waarbij ondertussen veel onderwijs gegeven wordt. Kirsten heeft echoles aan de zuster- overste gegeven. Ook geven we voorlichting aan zwangere vrouwen, hetgeen vertaald werd door Lakesh een verpleegkundige uit het Soddo Christian Hospital die met ons meegegaan is.
Alle a.s. moeders krijgen nadien een rompertje, een muts en een knuffeltje van ons.
We geven aan iedere Healthworker een bloeddrukmeter met stethoscoop. Ook laten we 2 doptones achter, voor de verlos- en de spreekkamer.
Op ons reisblog schrijven we iedere dag over onze werkzaamheden in Ethiopië.

Pretecho’s

Nieuws

Er zijn op 2 zaterdagen, 7 oktober en 9 december,  pretecho’s gemaakt door de echoscopisten uit het Slingeland ziekenhuis,  Marja van Doesburg en Bianca Bosman. Dit doen ze in hun eigen tijd en het Slingeland ziekenhuis stelt de apperatuur beschikbaar.  Alles voor het goede doel: Steun Ethiopische Vrouwen. Fantastisch!

Zwangere vrouwen hebben zich voor een aantrekkelijk bedrag ingeschreven voor een vroege geslachtsbepaling, een 2-D of een 3-D echo.  Marja en Bianca hebben op 7 oktober de gehele dag echo’s gemaakt en hebben hierbij €1400 bij elkaar gebracht! Ook zijn er verse cupcakes door firma Gaabs uit Doetinchem geschonken, die verkocht zijn. I.v.m. de vele aanmeldingen heeft Marja een extra dagdeel ingepland op 9 december en dit heeft nog eens  € 400 opgebracht!

Het mes snijdt aan 2 kanten met deze actie voor de Ethiopische vrouwen. De zwangere kan samen met haar partner en evt. andere familieleden voor een leuk bedrag een pretecho laten maken en de opbrengst komt geheel ten goede aan het goede doel.

We zijn onze geweldige collega’s Marja en Bianca héél dankbaar voor deze mooie actie die in totaal €1800 heeft opgebracht!

Toon Hendriks heeft op zaterdag 7 oktober prachtige foto’s gemaakt van de zwangere vrouw evt. samen met haar partner. Deze kunnen als foto uitgeprint worden of voor een geboortekaartje gebruikt worden. Dit was ook een groot succes!