Een nieuwe reis komt in zicht

Nieuws

Een nieuwe reis komt in zicht.
Over ruim een jaar hopen we weer naar Soddo in Ethiopië te kunnen gaan! Waarschijnlijk rond 17-01-2020. Plannen worden weer gesmeed en geld zal weer worden ingezameld.

Kerstmarkt
De eerste grote inzamelingsactie zal zijn in ons eigen Slingeland ziekenhuis. We mogen als Goede Doel in één van de kramen van de Kerstmarkt op 11 en 12 december staan. Alle medewerkers van het
Slingeland ziekenhuis krijgen Ducaten die een geldbedrag vertegenwoordigen. Deze kunnen bij allerlei kramen besteed worden aan leuke cadeautjes òf geheel of gedeeltelijk aan het goede doel gedoneerd worden. Vorig jaar mochten we hier ook staan en dit heeft een prachtig bedrag opgeleverd! We kijken er naar uit en hebben een rooster gemaakt zodat er altijd iemand van ons staat die graag iets wil vertellen over de besteding van de gelden of vragen kan beantwoorden.

Goede doel.
We willen dit jaar gaan sparen voor 2 couveuses, die hard nodig zijn in het Soddo Christian Hospital. Toen we er in januari j.l. waren, is er een couveuseafdeling geopend, die er mooi en goed uitgerust uitziet. Er staat echter niet één werkende couveuse, omdat het stroom zeer regelmatig uitvalt. De oude couveuse-bakken worden nu gebruikt met een warmtelamp erboven (wat vaak veel te heet wordt voor de baby!) en zonder zuurstofaansluiting. We kunnen de zieke of te vroeg geboren baby niet op transport zetten naar een universitair ziekenhuis. Dit is te ver, nl. 400 km reizen naar Addis Abeba èn de ouders hebben hier geen geld voor. Maar gelukkig is sinds kort de verloskamer en de couveuseafdeling aangesloten op een grote generator op het ziekenhuisterrein, zodat dit nu geen probleem meer kan opleveren voor een couveuse. Ook willen we graag een Bubble-CPAP meenemen. CPAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure, ook wel positieve-drukbeademing genoemd, is een vorm van niet-invasieve beademing. CPAP-apparatuur zorgt voor wat extra basisdruk in de longen en ondersteunt en stimuleert hiermee de eigen
ademhaling van een baby. Er staat er nu één, die van de ene baby naar de ander baby gaat, afhankelijk wie deze het hardst nodig heeft. We kunnen hier prematuur geboren baby’s mee redden, maar ook op tijd geboren baby’s met ademhalingsproblemen. We hopen dus weer veel geld in te zamelen zodat dit geheel ten goede kan komen aan de zieke pasgeboren!
Geheel ten overvloede waarschijnlijk wil ik er nog aan toevoegen dat alle Ethiopië-teamleden de reis-en verblijfskosten geheel zelf bekostigen en dit project in eigen vrije tijd doen. Dus de gehele opbrengst gaat naar de Ethiopische vrouwen en hun pasgeboren kinderen!

Ethiopië-team

V.l.n.r. Marieke Peulers (verloskundige), Monique Jacobs (kinderarts) Kirsten Smeets (gynaecoloog), Toon Hendriks (anesthesieverpleegkundige/ fotograaf), Anne Marie Besselink (O&G-verpleegkundige), Yvonne Kox (verloskundige).

Voor het lezen van de belevenissen in het Soddo Christian Hospital en het Healthcare Centre zie:
https://steunethiopischevrouwen2018.reislogger.nl
www.steunethiopischevrouwen.nl
(Stichting Steun Ethiopische Vrouwen heeft een ANBI-status)