Onrustige tijden in Soddo

Nieuws

Vorig jaar konden we niet naar Soddo afreizen, omdat er in Ethiopië veel politieke onrust was en het zou te gevaarlijk zijn om door deze gebieden te reizen. Er is maar één doorgaande weg naar Soddo. Hier kunnen roadblocks geplaatst worden waardoor je als het ware in de val rijdt. De Rijksoverheid geeft nog steeds een negatief reisadvies af vanwege binnenlandse onlusten.

Deze zomer hebben er in de plaats Soddo, waar het Soddo Christian Hospital (SCH) staat, meerdere gevechten en schietpartijen plaatsgevonden. Hierdoor is het in het SCH erg druk geweest.

Soddo is nu ook door het coronavirus getroffen. De coronabesmettingen breidden zich daar zó snel uit dat het grote gemeenteziekenhuis Otona, geheel gesloten was voor een aantal weken. De reden was dat er veel besmettingen onder het personeel waren, wat een personeelstekort veroorzaakte èn de afdelingen waar veel besmette patiënten lagen moesten grondig gedesinfecteerd worden.  Het gemeenteziekenhuis heeft zéér veel bevallingen, ca. 3000 per jaar.  In het SCH bevallen ca.1000 vrouwen. Toen kregen ze daar een heel groot probleem, want iedereen die in het gemeenteziekenhuis zou gaan bevallen kwam nu ook naar het SCH toe! Ze hadden daar helemaal geen capaciteit voor! En het coronavirus waart daar natuurlijk ook rond…..

We hadden als Ethiopië-groep net besloten dat we in 2021 niet kunnen gaan i.v.m. het coronavirus en heel Ethiopië heeft code rood. We hopen op een vaccin en dan zouden we graag in 2022 opnieuw gaan met onze groep. We waren erg ontdaan toen we dit bericht kregen! We realiseren ons dat onze Ethiopische collega’s onder enorme druk staan. We hebben hen gemaild met de vraag of er een tekort aan bepaalde materialen is, die we evt. op zouden kunnen sturen. Deze week kwam er een update van Bekalu, een mannelijke verloskundige en leidinggevende van de verloskamers en kraamafdeling. Het internet doet het regelmatig niet, maar gelukkig hadden we even contact! Bekalu meldt ons dat het Otona ziekenhuis (gemeente ziekenhuis) gelukkig weer open is, waardoor de grote toestroom van barende vrouwen zal verminderen. Hij gaat voor ons een lijst met benodigdheden maken, waar ze als kraamafdeling het meest behoefte aan hebben. We gaan de benodigdheden verzamelen en z.s.m. opsturen. Zó kunnen we op afstand toch nog iets voor onze Ethiopische collega’s betekenen en daarmee de Ethiopische vrouwen steunen!

De eerste keer dat ik naar Soddo kwam in 2013  heb ik veel aandacht besteed aan handhygiëne. Destijds heb ik daarvoor veel materiaal voor meegenomen omdat er veel kraamvrouwen in Ethiopië overlijden als gevolg van een infectie. Ik had meerdere tassen vol met dispensers voor aan de muur en kaarten met instructies voor het wassen van de handen. Ik heb toen met de apotheker van SCH overlegd of hij de desinfectans zelf zou kunnen maken. Dit is hem toen gelukt! Het is daar inmiddels al goed ingeburgerd op de verschillende verpleegafdelingen en poliklinieken. We hopen dat het Coronavirus in bedwang gehouden kan worden.

Verder geven we financiële ondersteuning aan Tehitina, een vrouwelijke gynaecoloog in opleiding. Ze is nu bezig met haar 2de jaar en het gaat heel goed. Na haar 4 jarige opleiding zal ze gaan werken in het SCH en dan zeer veel Ethiopische vrouwen kunnen helpen, adviseren en genezen.

Vriendelijke groet,  Marieke Peulers