Berichten via de mail.

Nieuws

Berichten via de mail.
Via de mail is er regelmatig contact met de Ethiopische collega’s. Voor de zomervakantie kreeg ik een mail van Dr Mark Karnes, de Amerikaanse gynaecoloog. Hij vertelde dat de 6 dozen met schoenen allemaal binnen zijn gekomen. Deze zijn bewust een aantal weken na elkaar verstuurd. De schoenen zijn zorgvuldig verdeeld door Tekka, een diaken die aan de kerk verbonden is en een zeer sympathiek en oprecht persoon. Hij kent de mensen in Soddo goed en weet wie er écht schoenen nodig hebben. De kerk is in Ethiopie erg belangrijk voor de mensen en men komt hier meerdere keren per week, zodat de diaken hen en hun familie zeer goed kent. Zoals ik begreep zijn de meeste schoenen verdeeld over oude mensen die geen pensioen hebben en echt in armoede leven.  Ook zijn er veel uitgedeeld aan de armste kinderen van de basisschool en studenten van middelbare scholen en universiteiten die vele kilometers moeten lopen vanuit de buitengebieden van Soddo. Allen waren er ontzettend blij mee! Dr Mark mailt hierover: “The people were so happy to receive them. Some cried with joy. Also some students received that, had no school shoes.”

 

 

Dr Mark laat iedereen groeten en hij vraagt de volgende boodschap door te geven aan de gulle gevers: ” God bless you”.

Via de mail vernam ik ook mooie berichten van Bekalu, de mannelijke verloskundige die leidinggevende is van de kraamafdeling en verloskamers. Hij doet een Masterstudie aan de universiteit van Soddo, met financiële ondersteuning van Stchting Steun Ethiopische Vrouwen. Deze studie is gericht op management en wij dachten als bestuur van de stichting dat zo’n studie zeer waardevol zou moeten zijn. Er zijn nu vaak medicijnen of andere belangrijke middelen óp, doordat er niet vooruit gedacht wordt. Een Afrikaan leeft van nature met de dag en denkt niet vooruit. De studie verloopt goed en hij gaat in de zomer door (bij ons winter) zodat hij de studie versneld kan doorlopen. Eén tentamen had hij een paar maand geleden niet gehaald en schoorvoetend mailde hij dat hij wat extra geld nodig had om dit tentamen te kunnen overdoen (studie bestaat uit deelcertificaten die apart betaald moeten worden). Ik kwam erachter dat hij door zijn drukke baan vaak ’s nachts moet studeren. Vanachter mijn laptop in Nederland heb ik hem gecoacht om toch wat extra studieverlof te krijgen, temeer omdat zijn studie de kraamafdeling en het ziekenhuis ten goede komt. Hij krijgt nu voor ieder tentamen of examen 3 dagen studieverlof en is hier erg dankbaar voor!

Marieke