Voorbereidingsoverleg

Nieuws

unnamed
We hebben een volle agenda. Allerlei dingen te bespreken zoals de organisatie voor de sponsoring van de Marikenloop en de organisatie van het Benefietconcert. Ook praktische zaken zoals inentingen, het regelen van een visum, vervoer van alle spullen, etc.
Tijdens zo’n overleg houden we elkaar op de hoogte van persoonlijke voorbereidingen. Ieder van ons heeft een eigen ‘project’ en dit vergt de nodige inspanning.

Anne Marie heeft afspraken met wonddeskundigen die in Afrika gewerkt hebben. Zij kan hiermee kennis vergaren over de materialen die in Ethiopië verkrijgbaar zijn en de werkwijze die men daar hanteert. Deze kennis is belangrijk om goede voorlichting te kunnen geven aan verpleegkundigen. Op het gebied van wondverzorging en voorkoming van infecties loopt de ontwikkeling in Nederland tientallen jaren vooruit op vele landen in Afrika. Anne Marie bereidt zich voor om deze kennis over te dragen aan de Ethiopische collega’s.
Kirsten en Toon zijn zich aan het voorbereiden om voorlichting op de operatiekamers te gaan geven aan bijv. operatieassistenten en Healthworkers. De laatste zijn studenten die, als ze afgestudeerd zijn, gaan werken op de Healthcare centra in de buitengebieden. Doordat er lang niet altijd een arts aanwezig is op een Healthcare centre, hebben ze veel verantwoordelijkheid en gaan daar ook kleine operaties doen. Zij zijn zeer gemotiveerd om nieuwe vaardigheden te leren.
Thea en Marieke zijn voorlichtingsmateriaal aan het maken voor de lokale vroedvrouwen in de buitengebieden, die doorgaans geen Engels spreken. Ook komt er analfabetisme voor onder hen. We hebben inmiddels hele basale filmpjes gevonden, in het Amhaars, de taal die in Ethiopie gesproken wordt. Hierin worden verschillende onderwerpen getoond, zoals handen wassen, instrumenten uitkoken en hoe een navelstreng hygiënisch doorgeknipt kan worden. We hebben een mooi en praktisch boek geleend van een collega met duidelijke plaatjes over belangrijke verloskundige handelingen. Dit gaan we verwerken in een map die we willen doornemen met deze ‘Traditional Birth Assistents’   (mooi woord voor lokale vroedvrouwen) en daarna achterlaten.

Kortom er is nog genoeg werk te doen is voor oktober. Ieder krijgt weer huiswerk mee na de vergadering 😉